satanasova
Стефка Атанасова-Неделчева, 2 Декември, 1982, Жена,
Пълно описание